PODĚKOVÁNÍ

Viktorovi Hejnovi st. za vlastní výrobu filmové techniky.

Honzovi Dvořákovi za pomoc při úpravách dialogů.

Středisku pro amatérskou kulturu Impuls HK a prof. Rudolfovi Adlerovi za umožnění bezplatných konzultačních hodin ohledně dramaturgie a střihové skladby.

Mgr. Jarmile Šlaisové za ochotu a pomoc.

Doc. Markovi Fraňkovi, PhD., že mu mé zážitky z dětství přišly zajímavé.

Divadlu Jesličky za bezplatné zapůjčení dobových kostýmů a prostor k hereckým a kostýmním zkouškám.

Janě Portykové za pomoc při oslovení dětských herců.

Dědečkovi Vratislavovi Martincovi za vyprávění.

Starostce a všem vlídným obyvatelům obce Boušín.

Obyvatelům horských chat v Nebeské Rybné.

Za ochotu a pomoc Markétě Turkové.

Petrovi Čapkovi za ochotu a pomoc.

Kamile Hamákové za výrobu figurek andělů a čertů.

Magdaleně Ebbě Pavlíčkové za pomoc se sháněním speciálních rekvizit.

Srdečně děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se na filmu podíleli!
Srdečně DĚKUJEME všem, jelikož by to bez Vás opravdu nešlo!

Věnováno náhle zesnulému nactiutrhačovi Josefovi Tejklovi za jeho odkaz a za pomoc při úpravách scénáře.


pomohli nám:
DSI studio Hradecký Deník kino Centrál FilmDat Alkapress Královéhradecké slovo Havelka DataHelp ČSFD Disk